Taune anyar, Blog tetep merana

7 Komentar

Sedulur, seandainya inyong dolanan internet anggo PC kayane blog kiye ora merana kaya siki. Seandainya ora ana Fb, kayane blog kiye mandan kerep ditiliki.

Tapi apa daya, garep genti gambar bae ora bisa. Tapi wis tek nawaetuni, blog kiye garep genti jeneng dadi KomPeni’S. Gambar nyusul, britane ya nyusul nek wis nyekel layar gede. Kiye mung pengumumukan tok.

Selamat taun baru 2010.

Salam, Bersatu kita kompak, Bertemu kita ngapak!

Menikmati Free Hotspot di Kebumen

39 Komentar

Internet sudah menjadi bagian kehidupan. Pun di Kebumen sebagai kota kecil, geliat penggunaan internet sudah cukup tinggi. Paling tidak dibandingkan dengan 2 tahunan yang lalu, keberadaan warung-warung internet (warnet) sekarang mungkin sudah meningkat 3-4 kali lipat jumlahnya.  Di kota Kebumen saja sekarang ada lebih dari 15 warnet dan selalu penuh sepanjang jam sibuk. Sangat luar biasa untuk sebuah kota kecil.

Mengapa luar biasa? Karena disamping keberadaan warnet, kota Kebumen sudah mempunyai beberapa tempat yang menyediakan internet gratis dengan fasilitas free hotspot area. Diawali dari beberapa kantor yang ditujukan untuk kalangan sendiri, belakangan ini sudah banyak tempat menyediakan fasilitas hotspot gratis.

Bagi wong Bumen yang kebetulan mudik, atau pendatang yang sedang singgah di Kebumen tak perlu kuatir walaupun Anda di kota kecil. Masalah akses internet, Kebumen tak kalah dari kota besar, paling tidak tidak kalah dari tetangga kota kecil lainnya. Selain banyaknya warnet,  Anda dapat menikmati layanan hotspot gratis. Free Hotspot antara lain:

Lagi

Andai bisa kuputar waktu

2 Komentar

Tahun 2008 telah berlalu dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan menapak tahun 2009 ini. Sebuah siklus waktu yang setiap tahun akan selalu berulang. Menjadikan kita semakin tua dan umur kita di dunia semakin sedikit.

Berganti dan bertambahnya tahun disambut dengan segenap suka cita, tetapi saya malah tak ingin tahun ini terus bertambah. Saya ingin kembali lagi mulai dari tahun 1980an, dimana masa kecil dan remajaku pernah kujalani. Tahun 80’an dimana saya mulai mengenal sekolah dan menjadi dewasa karena disunat, tahun 90’an ketika saya masuk sekolah menengah sampai mengenal dunia kampus. Lagi

Petani, Hero of The Year

8 Komentar

nggarap sawahJudul di atas barangkali dianggap hiperbola oleh kebanyakan orang termasuk Anda. Bukan karena kebetulan saya juga orang desa, bukan karena saya punya sepetak sawah, bukan pula karena saya juga sama kecil dan senasibnya dengan mereka. Sayapun tak bermaksud menjadi pahlawan bagi petani dan tidak ingin pula menjadikan diri saya pahlawan karena saya juga merasa bukanlah petani. Saya cuma orang kecil yang berempati pada nasib dan kehidupan mereka karena setiap hari saya selalu hidup dan bersinggungan dengan mereka, tetangga-tetangga saya.

Selama ini, terlalu banyak orang yang hanya berpikir, bahwa pahlawan adalah orang besar dengan pengabdian luar biasa pada negara. Kriteria sosok pahlawan selalu berputar pada sosok heroik, berjiwa pemimpin, berpendidikan dan pernah menjadi bagian dari perubahan bangsa, tak terkecuali pahlawan-pahlawan kesiangan yang latah menganggap dirinya atau dianggap oleh kelompoknya berjasa pada kehidupan negara ini.

Lagi

BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI MBOJO MANING

13 Komentar

Aja kaget nek judul postingan e mandan mbelgedes. Basane ya mbedani, anggo basa penginyongan alias ngapak. Critane mandan “terinspirasi” karo blog e sedulur anggota milis karanganyar kebumen. Kayong e koh maen anggo basa ngapak, lah terus dadi kepengin njajal. Masa “beliau”nya sing nang Jakarta be basane ngapak, lha kiye blog ndesa koh basa ne betawi bae. Nek ana istilah sing wagu, lucu, saru, salah tapi kaprah ya ngapurane wong jenenge be agi latihan.

Terus maning, judul karo isine mungkin ora nyambung, apamaning nek wis maca tekan rampung. Walaopun ora ana hubungane, ya mangga dihubung-hubungna dewek! Ning sing lewih maen, mending aja berhubungan karo tulisan, berhubungan bae karo lawan jenis malah nylekamin. Haha

Mandan serius kiye, masalah persatuan kue wis saben dina krungu. Malah kawit sekolah SD wis apal karo slogan persatuan. Tapine apalah artine apal nek ora dipraktekna nang kasunyatan saben ndinane. Apamaning siki, ujarku bareng Indonesia jare lagi krisis, malah wong-wongane pada tambah egois. Wong e molai liberal, pada karep menange dewek. Sing dipentingna kepentingan kelompok, parte lan golongane.

Nang kene, aku ora garep crita bersatune Indonesia soale wis akeh sing mikirna. Inyong lewih seneng nulis masalah persatuan nang ndesa baen, soal e genah para pakar mesti urung ana sing mikirna, disamping ora level juga ora ana duite! Lan maning menurut e inyong, wis kakehan sing mikirna negara tapi langka sing pada mikirna desa. Padahal nek desane maju, mbok negarane ya otomatis maju. Jajal nek kabeh desa bisa makmur jibar jibur, lha mbok disamping negarane mesti makmur, ora bakal ana razia KTP nang Jakarta. Mula ayuh deenteni gebrakane Bibit – Rustri, apa gole gemboran bali ndesa mbangun desa apa temenan apa mung nggedebus tok.

Persatuan Peniron

Persatuan Indonesia minangka salah sijine sila nang Pancasila kuwe ora mung rumusan Bung Karno tok. Persatuan kue minangka intisari seka watek luhur bangsa Indonesia kawit jaman ora enak. Mula nang Jawa ana tembungan rukun agawe sentosa, crah marahi bubrah. Ora usah dipikir angel angel wong arti karo maknane wis genah. Kari dewek karep milih sing ndi, sentosa apa bubrah. Kaya kue bae.

Mbalik meng ndesa maning, Peniron kue desa amba. 951 hektar, bayangkan kawan! Paling amba nang tlatah kecamatan Pejagoan. Wargane lewih seka 8.400 jiwa. Ana 46 RT, 10 RW, 8 Pedusunan. Due sawah amba, due pegunungan, due alas walopun dueke Perhutani, ana kali Luk Ulo utawa kali gede, ana 11 kali cilik, ana 4 mejid, ana 39 mushola. Due lapangan bal-balan, due SMP, due 3 lokasi Pasar, saliyane kue saben dina ana pasar tiban nang brug bengkek, due depo pasir, due lemah desa nganti 20an bau lan akeh potensi liyane.

Emane, potensi Peniron sing akeh urung bisa digarap serius nggo kemajuan desa. Nyatane, tekan siki Peniron mung bisa mbangun nek ana bantuan utawane proyek. Kerigan wis ora tau ana. Ronda apamaning. Dalane njembrung, giline peteng, selokane kotor bae dijor klowor ora ana sing peduli. Duit seka pirang-pirang asset mbuh mlayune meng sak ngendi. Nggo ngganti plang BPD bae kudu ngenteni duit ADD. Jan, mbok melasi banget. Sing tek gumuni, kondisi kaya kue seka gemiyen koh ya ajeg bae, ora ana perubahan. Lurahe wis gantia ya sambat tombok terus. Ya ora moga-moga bae, lurahe diwei rejeki akeh ben bisa nomboki terus.

Wis aja mambrah-mambrah, mengko mbok ana sing salah penampa. Siki mbahas bae persatuan nang Peniron.. Inyong ora garep membahas masalah sing sensitip, sepisan maning mbok salah tampa. Inyong mung garep ngajak, ayuh paseduluran warga Peniron ditingkatna maning. Tunggal desa aja pada menange dewek. Pait getir ya dirasakna bareng. Adat wong ndesa aja diilangna. Aja pada dumeh, apik elek e desa kan ya ngrasakna kabeh.

Mulane ayuh, sing nang ndesa ya aja pada menang-menangan, blok-blokan. Nek kaya kue dadine mung wadan karo curiga mencurigai. Nek kepengin maju kabeh kudu due komitmen persatuan sing temenan, ikhlas nggo kepentingan desa aja mung nang lambe tok. Nek ora due komitmen persatuan, lha kapan desa garep maju. Aja asal pokoke lan rumangsa bener dewek. Lembaga-lembaga sing nang ndesa kudu bisa dadi tuladan. Lurahe, Carike, pamonge, LKMDne, BPDne, Kyaine, Karang Tarunane, PKKne, Ansore, IPPNU-IPPNUne, tokoh masyarakate kudu aweh conto sing apik men wargane pada tiru. Nek ana sing beda pendapat ya aja terus dianggep mungsuh. Wagu bin ndesa lan ora jaman sing kaya kue.

Sing nang rantau ya ayuh bareng-bareng melu mbantu sedulur sing nang ndesa. Inyong wis ngenteni kas gemiyen, kapan ana komunikasi karo sedulur-sedulur sing nang rantau men bahu membahu majokna desa. Desa kue anane kari wong lewihan, SDMe ngepas mulane ora wani lunga-lunga. nek sing nang ranto ora cawe-cawe, melas Lurahe, perangkate, LKMDne. Jajal sing nang rantau pad komunikasi gawe paguyuban warga sing solid. Aja petil-petil gawe paguyuban tingkate Kadus. Sing esih abot karo paguyuban lingkungan membuktikan, tresna karo desane pancen kudu ditingkatna maning.

Pokoke, siki ayuh ndeleng mengarep. Masa lalu cukup nggo sejarah karo nggo sinau bae. Sejarah reformasi desa, Pilkades, Pemilu, lan liya-liyane kue pancen wis dadi keharusan sejarah.

Bentuk kongkrite lan carane ayuh dirembug bareng. Sing penting ya kue, komitmen! Nek komitmene kendo, mbok nganti lambene ndower ya ora dadi.

Bersatu liwat komunitas onlen

Gemiyen, blog kiye digawe iseng tapi ora nyana tanggapan batir-batir lumangyan. Sedulur Peniron, Watulawang, Pengaringan, Logandu, Watutumpang, Kedungwaru sing dianggep ndesa jebul wis pada malang melintang nang dunia maya sing akhire iseng juga gawe forum komunitas. Ora ngira babar pisan. Liwat internet, inyong bisa dopokan karo Kang wardi, Kang Naryo, Kang Sinun, Kang Amad, kang Gareng, Kang Gepeng, Kang Rio lan batir-batir seka tlatah Peniron sing manggon nang Serang, Malang bahkan Balikpapan. Inyong dadi kenal karo Kang Sugi, Kang Nur, kang Budi, Kang Wawan, Kang Narmadi, Kang Dariman, Kang Tajib lan liyane sing nek ora liwat internet lamon bisa kenalan.

Kenyataan kue nandakna, internet lumangayn efektif nggo gawe paseduluran lan mupuk persatuan. Mulane ujarku rika-rika sing pada pinter internet gagean dikumpulna nang forum apa milis khusus wong Bumen. Winginane blog wong Bumen lumayan ramen, tapi siki sepi maning. Mbuh nangapa, tapi kayane pengelolane kecepeten ninggalna umah sedurunge tamu-tamune wis bisa nganggep wong Bumen kaya umahe dewek. Ana blogger Kebumen, tapi kayane sing laris mung banner e tok. Jan-jan e akeh wong Bumen sing dolanan blog, tapi kayane mbene kumpul nang forum-forum cilik kaya komunitas benkek, Karanganyar-Kebumen, golak lsp.

Wong Bumen ya due IWAKK WALET EMAS, yakue paguyubane perantau Bumen. Tapine kayane IWAKK WALET EMAS juga urung menyentuh kabeh perantau Bumen. Tapi ya bisa dimaklumi wong ngumpulna perantau sing ewon-ewon mesti angele ora karuan. Terus maning, ujarku penggiate kon gawe website utawane blog men bisa nggo komunikasi lan informasi karo wong Bumen kaya penginyongan. Liwat web utawa blog resmi mungkin paguyuban bisa lewih ngoyod maning.

Tapi inyong ora garep ngayawara lah. Apalah artine Peniron lan sekitare dibanding desa sing wis pada maju nang darat ya nang udara. Sing penting komunitas benkek mlaku bae disit. Walopun siki agi proses ganti hosting lan domain, moga-moga dela maning bisa mengudara. Nek wong ndesa termasuk Peniron wis bener-bener bersatu mesti dadi majune, nek karo desa liya juga bisa bersatu, ora ana alesan nggo kawin cerai maning.
Salam bae seka ndesa, moga-moga nek ana apa-apa inyong lan sedulur-sedulur forum bisa melu dicawel.

Inyong wis bingung garep nulis apa kiye, wis angob-angob bae.. Ya layak, jebulane wis meh jam 1 esuk. Wayahe turu kiye.

LODEH KLEWEK DAN SHOLAT IED

9 Komentar

Lodeh/sayur klewek, mungkin cuma ada di Peniron dan sekitarnya, terutama yang mempunyai tradisi sama dengan Peniron. Bahkan di Peniron sendiri mungkin juga tidak semua daerah menggunakan lodeh klewek sebagai menu wajib. Bahkan menu ini bukan hanya saat lebaran, tetapi menjadi menu wajib pada acara lain seperti muludan, rajaban, likuran dan suran.

Klewek adalah buah yang dihasilkan dari pohon pucung. Orang luar Peniron khususnya Kebumen menyebutnya begitu. Bentuk buahnya mirip kerang kecil berwarna hitam. Saya berharap ada yang mau memberikan referensi mengenai klewek karena akses saya dari kampung sangat terbatas untuk membuka-buka winkipedia atau sejenisnya.

Lodeh adalah istilah untuk menyebut sayur secara umum di Peniron. Menyebut lodeh klewek, makanan ini seperti sayur biasa mirip seperti sayur kikil, bahkan mungkin persis tetapi ditambah buah klewek sehingga menjadi kehitaman. Bagi yang belum terbiasa, mungkin sedikit asing, tetapi kalau sudah biasa seperti saya, lodeh klewek menjadi menu yang paling dinanti saat acara badan.

Sebagian, mungkin sudah meniru tradisi kota dengan ketupat dan opornya. Tetapi wong Peniron seperti saya tetap merasa kurang jika belum menyantap lodeh klewek dan goreng ayam kampung. hehe

Sholat Ied

Sholat Ied terutama saat Idul Fitri menjadi momen yang sangat ditunggu karena saat itulah kita bisa ketemu dengan hampir semua orang, laki – perempuan, tua – muda dan ditambah saudara-saudara perantauan. Suasana seperti ini hanya bisa dijumpai saat lebaran.

Yang lebih asyik, setelah sholat Ied diteruskan dengan bersalam-salaman dan karena banyaknya bisa makan waktu cukup lama. Sayangnya, sholat Ied di Peniron tidak dilakukan di satu tempat, tetapi di 4 tempat sehingga tidak bisa bersalaman dari semua penjuru Peniron. Di kota, bersalam-salaman setelah sholat Id mungkin tak lagi ada. Contohnya di daerah mertua saya.

Kangen, tentu subyektip karena berhubungan dengan rasa. Dan, lodeh klewek serta sholat Id adalah salah satu yang saya kangeni di moment lebaran. Teman-teman pasti juga punya hal ngangeni dari kampung yang tak didapatkan di kota. Maka, mudiklah lagi minimal jika lebaran tiba tahun depan.

LEBARAN LALU TELAH BERLALU

4 Komentar

Lebaran 1429 H telah berlalu. Kampung telah kembali sepi. Saudara-saudara perantau telah kembali ke tempatnya bekerja. Kami dan warga kampung kembali beraktifitas seperti hari-hari biasanya dan berharap mudah-mudahan berkesampatan berkumpul lagi pada lebaran tahun depan.

Walau telah lewat, lebaran masih menyisakan kenangan walaupun penat dan lelah juga masih sangat terasa. Lelah dan penat yang saat lebaran tidak kita rasakan karena terkalahkan oleh suasana bahagia. Liburan seminggu terasa sangat pendek sehingga banyak rencana yang dengan terpaksa tidak terlaksana. Mudah-mudahan tahun depan ada libur lebih panjang lagi… Pun kepada saudara-saudara yang tidak berkesempatan untuk mudik, mudah-mudahan ada kesempatan di tahun depan..

Kepada teman-teman yang tidak sempat kami sapa kemarin, kami mohon maaf lahir batin. Karena terbatasnya waktu, kami tak sempat bertatap muka bahkan sekedar menyapa melalui telepon pun terabaikan. Mudah-mudahan ada waktu luang pada saatnya nanti.

Lebaran atau badan dalam bahasa Peniron, sebuah hari raya keagamaan yang telah menjadi tradisi nasional. Demikian pula bagi kita warga Peniron dan sekitarnya, daya tarik badan dengan banyak kenangan dan tradisinya telah membuat moment badan menjadi magnet yang luar biasa untuk tak terlewatkan.

Khusus kepada saudara-saudara kami di perantauan, selamat menjalankan aktifitas kembali. Kami tunggu kedatangannya tahun depan untuk membuat lebaran di kampung ini menjadi lebih berbeda.

Older Entries