Pemilu 2009 wis nang ngarep mata lan wis mlebu mangsa kampanye. Gendera partai-partai pulitik wis ngrubah warna dalan malah kaya-kaya garep ngganteni warna gendera abang putih. Wong pulitik wis mulai pada pamer paling apik, pamer paling bener, pamer paling pro rakyat. Padahal jan-jane kaya penginyongan wis wareg krungu janjine wong pulitik, walopun wong kue diblebed sarung, sorban lan peci. Nyatane mung maen nek mangsa kampanye tok.

Ngomentari pulitik pancen maen lan ora ana enteke, soale pada bae ngrasani si.. Lan maning, pulitik kue ya selera. Antarane aku karo rika juga bisa beda pandangan. Wong batir se kantor bae beda-beda koh. Ana sing bebeh ngomong pulitik, ana sing fanatik banget karo parte. Rika ngerti dewek nek wong fanatik, pokoke parte pilihan e nganti sa tokoh e ora ana salahe! Bener terus. Saking fanatic e, deweke lewih seneng ngurusi parte utawa golongane daripada mikirna desane dewek.
Kue beda karo inyong sing ora tau mantep karo parte. Inyong sing penting wong e. Ibarat numpang bis, walopun bis e gede tur apik tapi kondektur, kenet karo supir e ugal-ugalan inyong ya emoh melu. Lha nek wis ngerti gole nyupiri ugal-ugalan, terus gole narik karcis ngawur tapi tetep bae ana sing numpaki, sing rugi mbokan dewek. Padahal penumpang kue ibarat e raja sing bebas milih bis.

Pada bae karo pilihan partai, kena ngapa dewek ora gelem memposisikan dadi raja sing wenang milih? Malah milih dadi budak e parte pulitik? Kue mau pemikirane inyong, kena ngapa ora tau mantep karo parte. Soal e nang Indonesia tek biji urung ana parte sing bener. Apik e nang platform tok, tapi prakteke mung pada rebut kuasa.

Pulitik, sing jan-jane nang teori ne apik tapi praktek nang Indonesia (sikine) esih menghalalkan segala cara demi kekuasaan golongan. Kesejahteraan lan keadilan sing dadi tujuan utamane dinggo nek masa kampanye tok. Enteni bae nang Pemilu 2009 sedela maning.

Iklan