Basa ngapak kue sebutan kanggo basa Jawa sing umum dinggo basa pedinan nang daerah Jawa Tengah bagian kulon. Inyong gole ngarani basa Jawa banyumasan. Bedane karo basa Jawa wetan (Jogja/Solo) utamane mung nang logat e. Minurut ahli basa, jare basa ngapak utawane basa banyumasan malah logat bahasa jawa sing paling tua dibanding logat bahasa Jawa liyane. Pendapat mau ditengeri seka ana logat basa ngapak kayata Inyong lan Rika sing asline seka basa Kawi, nenek moyang e basa Jawa. Seliyane kue, pengucapan a secara utuh nang basa ngapak, juga pada kaya basa sansekerta.

Basa ngapak juga dadi basa pedinan wong Bumen. Tapi nang Bumen daerah wetan terutama daerah Kutowinangun ngetan, basa pedinan lewih dipengaruhi basa wetan. Dadi wis ora ngapak maning walopun ya urung alus kaya Jogja/Solo. Tapi basa ngapak e wong Bumen juga mandan beda karo basane wong mBanyumas asli (karesidenan Banyumas). Bumen pancen dadi pertemuan budaya Jogja karo Banyumas, mulane tekan basane juga wis campuran. Campuran budaya mau sing mempengaruhi basa ngapak e wong Bumen mandan beda karo daerah karesidenan mBanyumas. Nek nang Bumen, mungkin ora beda, tapi nek rika tau urip nang Purwokerto, Cilacap apa Purbalingga, basa ne wong Bumen bisa ditengeri koh.
Sebagian wong nganggep, basa ngapak kue basane wong kelas loro. Beda karo basa alusan sing dianggep lewih mriyayi. Basa ngapak juga dianggep basa sing lucu, kasar lan kurang due unggah ungguh. Padahal, basa Jawa sing asli pancen ora ana bedane antara krama inggil karo krama ngoko. Basa Jawa dadi krama inggil, krama madya lan krama ngoko kue karena pengaruh keraton sing pancen karena bermental ptiyayi trus gawe bahasa nggo mbedakna kasta. Malah, men lewih alus maning, basa Jawa keraton karo bahasa rayat biasa bae mandan beda.

Mbiji basa ngapak ora cukup seka logat e sing keton kasar lan cenderung ngoko. Nang daerah Cilacap, Purwokerto utawa Purbalingga sing basa ngapak e lewih kentel, pancen mandan angel nemoni wong sing anggo basa krama madya utawane krama inggil nang pergaulan pedinan. Tapi menurutku, justru nang kono kue kelewihane basa ngapak. Kasar lan kurang unggah ungguh sejatine nggambarna watek asli golongan ngapak sing jujur, blakasuta, bebeh basa basi. Tulisane “ana” ya diwaca “ana”, ora dilafalna “ono”. Apa anane kue sing marahi wong ngapak nek ngomong keton asal metu. Bebeh basa basi kue sing marahi kaum ngapak ora tersinggung walopun ora dibasani.

Nah, bagi awake dewek sing basa ne ngapak, ora perlu isin diarani lucu utawane ndesa. Kue salah sijine faktor kenangapa basa ngapak ora bisa berkembang, soale kaum ngapak dewek isin anggo basane dewek apamaning ngembangna. Nek wong ngapak wis isin basa ngapak, berarti kue wong sing ora due budaya, ora due jati diri. Lha apa malah ora lewih cilaka sing kaya kue.

Ana ujar Jawa, jare ramaku basa kue busanane bangsa. Sing dimaksud, watek lan budi pekerti bangsa/menungsa kue dibiji sekang cara berbahasane. Dadi udu masalah ngapak karo ora ngapake, tapi unggah ungguh e dewek gole nganggo basa.

Nah kanggo sedulur-sedulur ngapak, tulung kue basane dewek aja ditinggal. Walopun ora populer kaya basa Jepang utawane inggris, basa ngapak kudu diuri-uri. Lan maning, mbuh kue basa alus utawa ngapak, kabeh mau sebagai warisan budaya sing adiluhung. Dewek kudu bangga, nenek moyang e dewek gemiyen hebat banget bisa ninggalna basa sing maen, udu basa kaya tarsan.

Kanggo sedulur-sedulur kaum ngapak nang Bumen apa nang perantoan, ayuh bersatu dalam ngapak. Tapi nek pada gawe paguyuban Bumen ya aja didasari karena kesamaan basa ngapak e tapi lewih karena kepedulian karo asal daerahe. Soal e Bumen kue ora kabeh ngapak. Budaya wetan karo kulon kali ya wis mandan beda, aja nganti ana arogansi mayoritas. Eling, pada pada wong Bumen aja salip salipan. hehe.. Sing pungkasan, ayuh bangga berbahasa ngapak, terutama ngapak khas Kebumenan. Minimal, ayuh bersatu dalam ngapak nang kene. hehe